Thursday, 29/07/2021 - 20:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái.
 • Nguyễn Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 866852
  • Email:
   ntgiang@yenbai.edu.vn
 • Hoàng Ngọc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 818 500
  • Email:
   hntrung.pgdtpyb@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 866 794
  • Email:
   nnha.pgdtpyb@yenbai.edu.vn
 • Đào Thị Xuân Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 860.109
  • Email:
   dtxhue.pgdtpyb@yenbai.edu.vn