Friday, 12/08/2022 - 15:18|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái
Thành phố Yên Bái sau một năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp trên địa bàn thành phố Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

Thành phố Yên Bái sau một năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp trên địa bàn thành phố Yên Bái, giai đoạn 2016-2020

Thành phố Yên Bái sau một năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, giai đoạn 2016-2020