Friday, 07/10/2022 - 11:59|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Liên kết nhập dữ liệu thống kê học sinh THCS trực tuyến năm học 2018 - 2019

- Đầu năm học: Nhập thông tin học sinh đầu năm trước 05/10/2018 (danh sách học sinh đầu năm học là danh sách gồm những học sinh ứng với thời điểm ngày 05/9/2018, số lượng học sinh đầu năm học theo dánh ách phải bằng số liệu học sinh đầu năm học (thời điểm 5/9) trong các báo cáo đầu năm khác) danh sách phải đủ những thông tin sau: Họ và tên; Ngày sinh; Lớp; Trường; Giới tính; Dân tộc; Đối tượng khuyết tật; Thông tin cha, mẹ, người đỡ đầu; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú; Thông tin, chế độ của đối tượng được hưởng chế độ chính sách; Chỗ ở hiện tại; Lưu ban; Chuyển đến trong Hè; Thông tin địa bàn quản lý phổ cập giáo dục…

- Cuối học kỳ I: Bổ sung thông tin học sinh HS chuyển đến, chuyển đi, bỏ học ...... trong học kỳ I và kết quả đánh giá học sinh cuối học kỳ I (hoàn thiện trước 04/01/2019).

- Cuối năm học: Bổ sung thông tin học sinh chuyển đến, chuyển đi, bỏ học trong năm học ...... trước ngày 25/5/2019 và kết quả đánh giá học sinh cuối năm học (hoàn thiện trước ngày 30/5/2019).

          Lưu ý: Lãnh đạo các trường nên chỉ đạo cập nhật thông tin học sinh ngay khi có sự biến động số lượng học sinh.

 

TT

Trường

Email nhà trường được

quyền nhập dữ liệu

Liên kết đến địa chỉ nhập dữ liệu

1

TH&THCS Phúc Lộc

c12phucloc.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cYMMH09KWpNJ3D0MDNKuxQtAidgZccoKtwJ1kuoHRdc/edit?usp=sharing

2

TH&THCS Tuy Lộc

c12tuyloc.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HnuUPE4lB0yqxMaHC8S-OBjNkup1zppdUvWj3O9LC0s/edit?usp=sharing

3

THCS Nguyễn Du

c2nguyendu.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgJjbLgBMuYgf2-tn9fWgFulhT0M7N7_G7l0nND-SUY/edit?usp=sharing

4

THCS Lê Hồng Phong

c2lehongphong.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMqxC7PxBax34yAfNHY72XgbNNrOMFYAQEILPTCyOPI/edit?usp=sharing

5

THCS Yên Ninh

c2yenninh.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTe1pQ90yK007bWK9G6kDFoNyOCdKa5TjY5bx8b4qjk/edit?usp=sharing

6

THCS Quang Trung

thcs.quangtrung.tpyb@gmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vtDw-L98XbsLniaAcRwKh-7_Sqw7KSbftmBrAI-Kmlw/edit?usp=sharing

7

THCS Yên Thịnh

c2yenthinh.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/166k77bWrlR3NYbIjSHjYGMqZARgPHScsKd6Le7f5yLk/edit?usp=sharing

8

TH&THCS Minh Bảo

c12minhbao.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18bUf9hGe6Tqo6UufL68KiCPQMimHZqtwY7co2854kKU/edit?usp=sharing

9

TH&THCS Tân Thịnh

c12tanthinh.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OTqosgDxerf3ZQWqUMcuQVGSPk6GcBcQV-f9KErGukw/edit?usp=sharing

10

TH&THCS Âu Lâu

c12aulau.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XILG97g01kS9hwDXq-h0roFium9lZIAwwr6gi18p6qQ/edit?usp=sharing

11

TH&THCS Hợp Minh

c12hopminh.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HV0vZxaUoHTPHxkmiVRqRyp3rEVOWUT4Dbms7dgO_oI/edit?usp=sharing

12

TH&THCS Giới Phiên

c12gioiphien.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aZAHqnlerxP9oRYLLfhVMpU411GkRVrFkpXGyU-oxMQ/edit?usp=sharing

13

TH&THCS Văn Phú

c12vanphu.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bvHRU-IY7j5GV7eBTInBLNNSiA_sOHlx2YXMmn1W9jg/edit?usp=sharing

14

TH&THCS Văn Tiến

c12vantien.pgdtpyb@yenbai.edu.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1npdoAGH7dfkHjRvE68FWrF3D69-w8Z_2LapyT5l2JcE/edit?usp=sharing

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết