STTTên trườngĐịa chỉ website
1Mầm non Yên ThịnhChưa có website
2Mầm non Âu LâuChưa có website
3Mầm non Thanh Bìnhhttp://mnthanhbinh.tpyenbai.edu.vn/
4Mầm non Ngọc LanChưa có website
5Mầm non Hướng Dươnghttp://mnhuongduong.yenbai.edu.vn/
6Mầm non Văn PhúChưa có website
7MN Bông SenChưa có website
8MN Nguyễn PhúcChưa có website
9MN Hoa BanChưa có website
10MN Hoa LanChưa có website
11MN Hoa Huệ Chưa có website
12MN Yên NinhChưa có website
13MN Sơn CaChưa có website
14MN Giới PhiênChưa có website
15Tiểu học Yên Ninhhttp://thyenninh.tpyenbai.edu.vn/
16Tiểu học Yên ThịnhChưa có website
17Tiểu học Hồng Tháihttp://thhongthai.tpyenbai.edu.vn/
18Tiểu học Kim Đồnghttp://thkimdong.tpyenbai.edu.vn/
19Tiểu học Nam Cườnghttp://thnamcuong.tpyenbai.edu.vn/
20Tiểu học Nguyễn Phúchttp://thnguyenphuc.tpyenbai.edu.vn/
21Tiểu học Nguyễn Thái Họchttp://thnguyenthaihoc.tpyenbai.edu.vn/
22THCS Nguyễn Duhttp://nd.tpyenbai.edu.vn/
23THCS Yên Ninhhttp://thcsyenninh.tpyenbai.edu.vn/
24THCS Yên Thịnhhttp://thcsyenthinh.tpyenbai.edu.vn/
25THCS Lê Hồng Phonghttp://thcslehongphong.yenbai.edu.vn/
26TH&THCS Âu Lâuhttp://thvathcsaulau.tpyenbai.edu.vn/
27TH&THCS Giới Phiênhttp://thvathcsgioiphien.tpyenbai.edu.vn/
28TH&THCS Minh BảoChưa có website
29TH&THCS Tân Thịnhhttp://thvathcstanthinh.tpyenbai.edu.vn/
30TH&THCS Tuy Lộchttp://thvathcstuyloc.tpyenbai.edu.vn/
31TH&THCS Văn Phúhttp://thvathcsvanphu.tpyenbai.edu.vn/
32TH&THCS Hợp MinhChưa có website