Thứ ba, 17/09/2019 - 06:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái.
 • Đặng Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 817 264
  • Email:
   oanh3866852@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 818 500
  • Email:
   trung3866852@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 866 794
  • Email:
   ha3866852@gmail.com
 • Đào Thị Xuân Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0216 3 860.109
  • Email:
   huepgd.dtyb@gmail.com